Lợi ích khi gia nhập Hiệp hội

Lợi ích khi gia nhập Hiệp hội

1. Có môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn

Đưa tiếng nói của các Doanh nghiệp Thành viên tới Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan liên quan.    

  • Tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Hợp tác Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản
  • Gửi Công văn Ý kiến và kiến nghị về các vướng mắc mà doanh nghiệp thành viên đang gặp phải
  • Đưa kiến nghị liên quan tới sửa đổi các quy định và luật của Việt Nam

 

2. Trao đổi, tiếp nhận thông tin

  • Có thể trực tiếp giao lưu, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp thành viên khi tham gia vào các buổi họp thường niên của các Chi hội.
  • Được chia sẻ thông tin về các buổi tham quan - khảo sát, hội thảo… qua email và trang chủ JCCI.

 

3. Mở rộng giao lưu

Có cơ hội tham gia các buổi hội thảo, hội giảng về các vấn đề liên quan tới Y tế - Sức khỏe, các sự kiện giao lưu Thể thao & Văn hóa, để mở rộng giao lưu trong quá trình sống tại Việt Nam. Thêm vào đó, cũng có thể tham gia tổ chức, lên kế hoạch cho các hoạt động này.

 

4. Môi trường sống an toàn hơn

Khi phát sinh các tình huống khẩn cấp, có thể được thông tin sớm bằng hệ thống liên lạc của JCCI.

 

5. Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Có thể tham gia vào các hoạt động tăng cường tình hữu nghị giữa 2 nước.

 

6. Một số lợi ích khác

Sẽ được nhận đãi khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng, cửa hàng, khách sạn, bệnh viện... có thỏa thuận ưu đãi cho Thẻ Hội viên JCCI.