Lợi ích khi gia nhập Hiệp hội

Lợi ích khi gia nhập Hiệp hội

1Có môi trường đầu tư, kinh doanh tốt hơn

Đưa tiếng nói của các doanh nghiệp thành viên cũng như đàm phán với chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan.    

  • Tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản
  • Đưa bản kiến nghị về các vướng mắc mà doanh nghiệp thành viên đang gặp phải
  • Đưa kiến nghị liên quan tới sửa đổi các quy định và luật của Việt Nam

 

2Trao đổi, tiếp nhận thông tin

  • Có thể trực tiếp giao lưu, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp thành viên khi tham gia vào các buổi họp thường niên của các Chi hội.
  • Nắm bắt được nhiều thông tin liên quan tới các buổi tham quan khảo sát, các thông tin, hội thảo…thông qua email và trang chủ.

 

3Mở rộng mạng lưới giao lưu, sinh hoạt

Có cơ hội tham gia các buổi hội thảo, hội giảng về các vấn đề liên quan tới y tế, sức khỏe hoặc các sự kiện giao lưu thể thao, văn hóa; mở rộng mạng lưới sinh hoạt giao tiếp tại nước sở tại. Thêm vào đó, cũng có thể tham gia tổ chức, lên kế hoạch cho các hoạt động này.

 

4Môi trường sống an toàn hơn

Khi phát sinh các tình huống khẩn cấp, có thể được thông tin sớm bằng hệ thống liên lạc của JBAV.

 

5Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Có thể tham gia vào các hoạt động hữu nghị giữa 2 nước.

 

6Một số lợi ích khác

Khi sử dụng dịch vụ tại các nhà hàng, cửa hàng, khách sạn, bệnh viện đang tham gia tài trợ cho thẻ hội viên JBAV, có thể nhận được nhiều ưu đãi dịch vụ.