Thủ tục gia nhập Hiệp hội

Thủ tục gia nhập Hiệp hội

Các công ty muốn gia nhập Hiệp hội sau khi hoàn thành Đơn đăng kí gia nhập, vui lòng mang đến Ban Thư ký Hiệp hội. Đơn đăng kí sẽ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Ban lãnh đạo hàng tháng.

Thủ tục gia nhập Hiệp hội

Tải về Đơn đăng kí gia nhập Hiệp hội

Tải về tại đây

Thông tin liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Thư ký JBAV