Các Ủy ban

Thông tin Ủy ban

Ban Môi trường kinh doanh

Ông NISHIKAWA Kenichiro

Ông Shunji Sawa

(Công ty Canon Vietnam)

Mục đích hoạt động chính của Ban Môi trường kinh doanh là bám sát nhằm giúp hoạt động kinh doanh của công ty thành viên có thể vận hành trơn tru....Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Thuế

Ông TANINAKA Yasuhisa

Ông Yasuhisa Taninaka

(Công ty KPMG)

Chính sách thuế của Việt Nam hiện vẫn còn rất nhiều các trường hợp mâu thuẫn cũng như nhiều điểm không rõ ràng,...Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Lao động

Ông SAWA Shunji

Ông Shunji Sawa

(Công ty Canon Vietnam)

Tiểu ban Lao động là Tiểu ban chuyên trách trực thuộc Ban Môi trường kinh doanh, phụ trách các vấn đề liên quan tới nhân lực lao động của các doanh nghiệp thành viên...Chi tiết

Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Pháp chế

Ông MUTO Shiro

Ông Shiro Muto

(Công ty Nishimura&Asahi (Vietnam) Law Firm)

Tiểu ban Pháp chế nằm trong Ban Môi trường kinh doanh, mới được thành lập trong năm nay. Cho tới nay, Hiệp hội thường xuyên nhận được các dự thảo văn bản luật...Chi tiết

Ban Diễn đàn kinh doanh

Ông SAGARA Hirohide

Ông SAGARA Hirohide

(Công ty MARUBENI Việt Nam)

 

 

 

Đại diện cho Hiệp hội, tham gia vào Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), là nơi để các phòng thương mại các nước có thể đối thoại...Chi tiết

 

Ông KARASHIMA Hiroshi

Ông KARASHIMA Hiroshi

(Công ty thương mại SUMITOMO)

Ban đóng vai trò cầu nối giữa Liên đoàn kinh tế Nhật Bản và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Kết hợp với các bên liên quan....Chi tiết

Ban Dịch vụ thông tin kinh doanh

Ông KAWADA Atsusuke

Ông Hironobu Kitagawa

(JETRO Hanoi)

Hoạt động của Ban là nỗ lực cung cấp thông tin cho các công ty thành viên về tình hình kinh tế, triển khai kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể là các hoạt động...Chi tiết

Ban Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Ông FUJITA Yasuo

Ông Yasuo Fujita

(JICA)

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và đạt tăng trưởng kinh tế bền vững vào năm 2020...Chi tiết

Ban Quan hệ công chúng

Ông MATSUBARA Akimasa

Ông Akira Hizukuri

(Công ty Dragon Logistics)

Ban Quan hệ công chúng giới thiệu hình ảnh của Hiệp hội và các thông tin hữu ích đến cho người Nhật làm việc tại các công ty thành viên của Hiệp hội đang sinh sống tại Hà Nội,...Chi tiết

Ban Trường học Nhật Bản

Ông YAMADA Masuya

Ông Hitoshi Yahagi

(Công ty Orient Consulting Global)

Mục tiêu hàng đầu của những người Nhật thường trú là con em họ được an toàn hưởng một môi trường giáo dục đầy đủ. Vì vậy, ban tổ chức họp hội đồng...Chi tiết

 

Ông MATSUYAMA Yasuo

Ông ITO Koji

(Ngân hàng TOKYO-MITSUBISHI
UFJ-chi nhánh Hà Nội)

Việt Nam thường được gọi là nước “thân Nhật Bản”, lượng khách du lịch đến Nhật Bản cũng như lượng khách du lịch Nhật Bản tới Việt Nam đang tăng lên; hai quốc gia cũng ngày càng quan tâm...Chi tiết

Ban Công tác xã hội/ Phát triển nguồn nhân lực

Ông KOBAYASHI Yuichi

Ông KOBAYASHI Yuichi

(Công ty RICOH Imaging Products (Việt Nam))

Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, thì việc “đào tạo nguồn nhân lực”Việt Nam là chủ đề quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp cũng như khuyến khích hoạt động đầu tư hơn nữa....Chi tiết

Ban Tổ chức - Quy tắc

Ông MATSUYAMA Yasuo

Ông Hironori Funahashi

(Công ty Sojitz Vietnam)

 Ủy ban được thành lập để thực hiện hai mục tiêu chính sau:
1. Hướng tới việc thực hiện "ONE Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam", sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hiện tại của Hiệp hội, đề xuất....Chi tiết