Giao lưu Nhật - Việt

Thông tin Ủy ban

Việt Nam thường được gọi là nước “thân Nhật Bản”, lượng khách du lịch đến Nhật Bản cũng như lượng khách du lịch Nhật Bản tới Việt Nam đang tăng lên; hai quốc gia cũng ngày càng quan tâm, giao lưu lẫn nhau nhiều hơn. Ban Giao lưu Nhật – Việt mới được thành lập trong năm nay với mục đích thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị giữa hai quốc gia. Hoạt động của Ban chú trọng vào hỗ trợ hoặc nắm bắt các sự kiện giới thiệu văn hóa Nhật Bản tới Việt Nam như “Lễ hội tiếng Nhật”…thông qua đó cống hiến hơn nữa vào việc thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Ông MATSUYAMA Yasuo

Trưởng ban

Ông ITO Koji

(Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi UFJ
chi nhánh Hà Nội)