Quan hệ công chúng

Thông tin Ủy ban

Ban Quan hệ công chúng giới thiệu hình ảnh của Hiệp hội và các thông tin hữu ích đến cho người Nhật làm việc tại các công ty thành viên của Hiệp hội đang sinh sống tại Hà Nội, thông qua các hoạt động quảng bá như Tạp chí Hoàn Kiếm hay Website.
Bên cạnh đó, năm nay Ban cũng có kế hoạch giới thiệu hoạt động của các công ty thành viên tới thế hệ trẻ thông qua các buổi tham quan nhà máy. Các hoạt động chính của Ban gồm phát hành pamphlet JBAV, Tạp chí Hoàn Kiếm, tăng cường tính năng thông tin của website JBAV…đều rất mong nhận được nhiều sự giúp sức từ các công ty thành viên.

Ông MATSUBARA Akimasa

Trưởng ban

Ông MATSUBARA Akimasa

(Công ty vận tải JUPITER PACIFIC)