Hội nghị kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Thông tin Ủy ban

Ban đóng vai trò cầu nối giữa Liên đoàn kinh tế Nhật Bản và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Kết hợp với các bên liên quan, trong năm Ban sẽ hỗ trợ chuẩn bị cho buổi đối thoại với chính phủ và Bộ kế hoạch đầu tư (MPI) tại Sáng kiến chung Nhật – Việt giai đoạn VI. Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ tổ chức lễ trao học bổng cho 2 trường đại học Đà Nẵng và Huế trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng và Liên đoàn kinh tế Nhật Bản.

Ông KARASHIMA Hiroshi

Trưởng ban

Ông KARASHIMA Hiroshi

(Công ty thương mại SUMITOMO)