Các chi hội

Thông tin chi hội

Chi hội Thương mại

Ông FUNAHASHI Hironori

Ông Masahiro Moriyasu

(Công ty Mitsui & Co Vietnam)

Các doanh nghiệp lớn hiện đang giảm đầu tư, lượng vốn FDI từ Nhật vào Việt Nam cũng giảm tương đối so với năm trước.
Tuy nhiên, kỳ vọng của Việt Nam vào sự đầu tư, hỗ trợ, giao lưu văn hóa từ Nhật Bản ...Chi tiết

Chi hội Xây dựng

Ông UEHARA Teruo

Ông Taiji Yanai

(Công ty Taisei Corp.)

Chi hội Xây dựng thông qua các buổi họp thường kỳ, mời các chuyên gia tổ chức các buổi hội thảo, giảng dạy, trao đổi thông tin. Các công ty thành viên, ngoài các doanh nghiệp xây dựng...Chi tiết

Chi hội Công nghiệp

Ông KONDO Hachiro

Ông Kazuhiko Hagiwara

(Công ty Terumo Vietnam)

Hội viên của chi hội Công nghiệp vào khoảng 310 công ty, là chi hội lớn nhất trong Hiệp hội. Chi hội chia ra thành 4 nhóm, hoạt động theo địa bàn; tổ chức các hoạt động định kì của từng nhóm hoặc ...Chi tiết

Chi hội Tài chính Bảo hiểm

Ông KANEKO Kinji

Ông Hideaki Maeomote

(Công ty BaoViet Tokio Marine Insurance)

Chi hội Tài chính Bảo hiểm bao gồm 30 công ty thành viên (số liệu 1/4/2015) trong các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, tài chính; theo điều lệ hàng tháng...Chi tiết

Chi hội Dịch vụ

Ông TANAKA Satoshi

Ông Satoshi Tanaka

(Hotel Nikko Hanoi)

Chi hội dịch vụ là tập hợp của các doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như: công nghệ thông tin, tư vấn, dịch vụ y tế, đào tạo nhân lực, bất động sản, lữ hành, ăn uống, marketing… Chi tiết

Chi hội Vận tải

Ông AMAKAWAYA Shigeru

Ông Shigeru Amakawaya

(Công ty Japan Airlines)

Hệ thống thông quan mới (V-NACCS) đi vào hoạt động từ tháng 4/2014, bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng ban hành một loạt các quy định, nghị định giao thông mới nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng và cải thiện an toàn giao thông...Chi tiết