Chi hội Hải Phòng

Thông tin chi hội

Hải Phòng trong vòng 10 năm trở lại đây mặc dù là khu vực nổi bật của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài với số lượng các doanh nghiệp cũng như các dự án đang tăng lên, nhưng vẫn còn tồn đọng nhiều yếu tố mang tính chất đặc trưng vùng miền gây cản trở  doanh nghiệp như: hải quan, thuế, tiêu chuẩn cải thiện môi trường khó khăn; do đó, sự cần thiết của việc hợp tác, chia sẻ thông tin, thấu hiểu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan ban ngành địa phương ngày càng trở nên quan trọng. Chi hội Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm số lượng hội viên, góp phần dung hòa lợi ích xã hội của khu vực Hải Phòng cùng với mục tiêu đầu tư, phát triển của các doanh nghiệp, đồng thời mong muốn đóng góp thêm vào tình hữu nghị Nhật – Việt theo đúng ý nghĩa của cụm từ này. 

Ông KUNINOBU Kenichiro

Chi hội trưởng

Ông KUNINOBU Kenichiro

(Công ty NIPRO PHARMA Việt Nam)