Chi hội Xây dựng

Thông tin chi hội

Chi hội Xây dựng thông qua các buổi họp thường kỳ, mời các chuyên gia tổ chức các buổi hội thảo, giảng dạy, trao đổi thông tin. Các công ty thành viên, ngoài các doanh nghiệp xây dựng, còn có cả các doanh nghiệp thiết bị - điện lực, các doanh nghiệp liên quan đến vật liệu xây dựng, doanh nghiệp cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng…và nhiều doanh nghiệp liên quan khác trong ngành công nghiệp xây dựng. Chi hội Xây dựng đang tiếp tục cập nhật các vấn đề liên quan tới các dự án cơ sở hạ tầng ODA, các dự án xây dựng nhà máy, cao ốc, các dự án cải thiện môi trường; nhằm cung cấp thông tin mới nhất về luật Thuế, Lao động, các quy định xây dựng của Việt Nam tới hội viên bằng cách  tổ chức các buổi trao đổi thảo luận ý kiến. Thêm vào đó, chi hội cũng tổ chức các buổi thuyết trình về các dự án xây dựng đang tiến hành, các buổi trao đổi kinh nghiệm về các dự án hạ tầng lớn ở Việt Nam mà doanh nghiệp hội viên đã thực hiện.

Ông UEHARA Teruo

Chi hội trưởng

Ông UEHARA Teruo

(Công ty xây dựng RINKAI -
Văn phòng đại diện tại
Hà Nội)