Chi hội Xây dựng

Thông tin chi hội

Chi hội xây dựng được thành lập bởi 80 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp xây dựng tổng hợp, xây dựng chuyên nghiệp, doanh nghiệp thiết bị - điện lực, tư vấn xây dựng, doanh nghiệp phân phối/ cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm nay. Hàng tháng, ngoài việc báo cáo lên Ban lãnh đạo tại buổi họp thường kỳ, Chi hội còn tổ chức các buổi hội thảo, giảng dạy, trao đổi thông tin và tăng cường sự giao lưu thân mật giữa các doanh nghiệp thành viên. Chi hội xây dựng tiếp tục liên kết với Đại sứ quán Nhật Bản và JICA để tìm ra hướng giải quyết những vấn đề như tình trạng nợ ODA của Việt Nam diễn ra hơn 10 năm nay, hay rút ngắn khoảng cách giữa các luật định về xây dựng còn nhiều mâu thuẫn của Việt Nam với các hiệp ước quốc tế. Chúng tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ để các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội có thể thuận lợi tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam.

Ông UEHARA Teruo

Chi hội trưởng

Ông Taiji Yanai

(Công ty Taisei Corp)