Chi hội Công nghiệp

Thông tin chi hội

Hội viên của chi hội Công nghiệp vào khoảng 310 công ty, là chi hội lớn nhất trong Hiệp hội. Chi hội chia ra thành 4 nhóm, hoạt động theo địa bàn; tổ chức các hoạt động định kì của từng nhóm hoặc toàn chi hội nhằm trao đổi thông tin hữu ích, gia tăng tình hữu nghị giữa các hội viên. Mặt khác, Chi hội cũng chú trọng tới việc đưa khuyến nghị tới chính phủ Việt Nam về các quy định pháp luật ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên, ví dụ gần đây là quy định về nhập khẩu máy móc cũ…
Hơn nữa, để tăng cường khả năng ứng phó với các vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp tới lĩnh vực kinh doanh, thì, ngoài hệ thống 4 nhóm, Chi hội cũng đang có kế hoạch thành lập "nhóm điện, điện tử" và  "nhóm xe ô tô, xe gắn máy".

Ông KONDO Hachiro

Chi hội trưởng

Ông KONDO Hachiro

(Công ty máy BROTHER Việt Nam)