Chi hội Dịch vụ

Thông tin chi hội

Chi hội dịch vụ là tập hợp của các doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ khác nhau như: công nghệ thông tin, tư vấn, dịch vụ y tế, đào tạo nhân lực, bất động sản, lữ hành, ăn uống, marketing… Năm nay, hoạt động của chi hội tập trung vào các mục tiêu sau ①Tập hợp nhóm các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực để triển khai các hoạt động liên quan, ②Tổ chức các buổi trao đổi về nhu cầu nội địa của thị trường Việt Nam, ③Giao lưu với các doanh nghiệp thuộc các chi hội khác, ④Hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên mới gia nhập, ⑤Hỗ trợ đời sống tại Việt Nam của các hội viên.

Ông TANAKA Satoshi

Chi hội trưởng

Ông Satoshi Tanaka

(Hotel Nikko Hanoi)