Chi hội Thương mại

Thông tin chi hội

Với mục đích đóng góp vào việc mở rộng và tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại giữa Việt Nam – Nhật Bản, chi hội thương mại được thành lập chủ yếu bởi các thành viên là các công ty thương mại tổng hợp, công ty chuyên về thương mại, công ty thương mại sản xuất với ngành nghề kinh doanh chính là thương mại. Tổng số thành viên chính thức và dự bị của chi hội là 50 công ty (tính đến thời điểm tháng 5).

Năm 2016, chi hội đã thu thập các thông tin chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại được quy định bởi chính phủ Việt Nam; tiến hành chia sẻ, giao lưu thông tin nhằm xây dựng, nâng cao môi trường doanh nghiệp của các công ty thành viên và đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam với tư cách là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Năm 2017, cùng với việc tiếp tục các hoạt động của các năm trước, chi hội sẽ cố gắng cung cấp nhiều hơn nữa cơ hội trao đổi thông tin, giao lưu để nâng cao tình thân thiết giữa các hội viên với nhau thông qua các hình thức như tổ chức diễn đàn với nhiều chủ đề phong phú theo từng thời điểm chứ không chỉ dừng lại ở thương mại, hay tổ chức các bữa tiệc, giao lưu chơi golf thân mậtm.

 

Ông FUNAHASHI Hironori

Chi hội trưởng

Ông Masahiro Moriyasu

(Công ty Mitsui & Co Vietnam)