Chi hội Thương mại

Thông tin chi hội

Các doanh nghiệp lớn hiện đang giảm đầu tư, lượng vốn FDI từ Nhật vào Việt Nam cũng giảm tương đối so với năm trước.
Tuy nhiên, kỳ vọng của Việt Nam vào sự đầu tư, hỗ trợ, giao lưu văn hóa từ Nhật Bản đã được xây dựng từ trước đó đang ngày càng lớn mạnh;  nên nhiệm vụ đặt ra cho các công ty thành viên là cần phải cống hiến để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Nhật Việt. Chi hội Thương mại có trên 40 công ty thành viên, đều đặn tiến hành các hoạt động giao lưu lẫn nhau, tổ chức các buổi trao đổi liên quan tới môi trường đầu tư, thương mại, tình hình kinh tế, hỗ trợ các công ty thành viên mở rộng hoạt động, môi trường kinh doanh. Ngoài ra, với vai trò là chi hội chính yếu trong Hiệp hội, Chi hội Thương mại đang nỗ lực tăng cường thương mại giữa hai nước,  tích cực đưa ra các khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam nhằm mục đích cải thiện môi trường đầ tư, kinh doanh của Việt Nam.

Ông FUNAHASHI Hironori

Chi hội trưởng

Ông FUNAHASHI Hironori

(Công ty thương mại SOJITZ
Việt Nam)