Chi hội Vận tải

Thông tin chi hội

Trong năm nay, chi hội vận tải đưa ra 2 mục tiêu hoạt động, 1 là thu thập thông tin liên quan đến tình hình vận tải tại Việt Nam và tổ chức các buổi giao lưu, nâng cao tình thân thiết giữa các hội viên trong Hiệp hội, 2 là thực hiện những khảo sát, bàn bạc, trao đổi cần thiết để cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Kế hoạch hành động cụ thể dự kiến là ngoài các buổi họp định kỳ hàng tháng, sẽ tổ chức các buổi học về tình hình Việt Nam hay đi tham quan các công trình, cơ sở vật chất liên quan đến vận tải. Thêm vào đó, tại nhóm công tác về thủ tục thông quan được thành lập trong Ủy ban môi trường kinh doanh (bắt đầu từ năm ngoái), chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều buổi thảo luận với Ủy ban Hiện đại hóa Tổng cục thuế với mục đích tạo thuận lợi cho nghiệp vụ thông quan. Các buổi thảo luận đó đã mang lại nhiều kết quả, và năm ngoái, chi hội đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng cục thuế. Chúng tôi mong muốn Tổng cục thuế sẽ lập nhiều kế hoạch cụ thể và thi hành nhanh chóng các chính sách để tạo thuận lợi cho việc này. Chi hội vận tải sẽ cố gắng hết sức để mang lại nhiều thành quả hơn nữa dưới dự hỗ trợ, hợp tác của các chi hội, ủy ban khác.

Ông AMAKAWAYA Shigeru

Chi hội trưởng

Ông Shigeru Amakawaya

(Công ty Japan Airlines)