Chi hội Đời sống& Văn hóa- Ban thực hiện lễ hội Nhật Bản

Thông tin Ủy ban

Ủy ban thực hiện lễ hội Nhật Bản tiến hành lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các sự kiện, lễ hội Nhật Bản với mục đích chính là tạo ra cơ hội giao lưu, nâng cao tình thân thiết giữa các doanh nghiệp thành viên và các thành viên trong gia đình họ.

Thông qua việc tổ chức lễ hội Nhật Bản, có thể tăng thêm nguồn sức sống mới cho cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của Việt Nam hơn nữa. Để làm được điều này, mọi thành viên trong ủy ban luôn luôn đoàn kết, cố gắng hướng đến tổ chức được những sự kiện, lễ hội Nhật Bản vui vẻ. Do đó, rất mong được sự ủng hộ, hợp tác từ phía các Quý vị.

Ông WAKAMATSU Naoki

Trưởng ban

Ông WAKAMATSU Naoki

(Công ty Azbil Vietnam)