Chi hội Môi trường sống - Ban Hỗ trợ đời sống

Thông tin Ủy ban

Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống của người Nhật thường trú cũng vì thế mà càng ngày càng được cải thiện hơn; Ban Hỗ trợ đời sống luôn cố gắng để chia sẻ được nhiều thông tin cần thiết đảm bảo sức khỏe cũng như đời sống an toàn cho gia đình người Nhật thường trú của các công ty hội viên. Năm nay, ngoài dự định tổ chức các buổi hội thảo về đời sống – y tế tại Hà Nội và một khu vực mà lượng người Nhật sinh sống cũng đang tăng lên là Hải Phòng, thì, Ban còn triển khai cung cấp thông tin hữu ích về đời sống – y tế - an toàn tới hội viên thông qua website của Hiệp hội. Thêm vào đó, Ban cũng sẽ tăng cường thêm ích lợi của thẻ JBAV để mọi người có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Ông WATANABE Kohei

Trưởng ban

Ông WATANABE Kohei

(Công ty Logitem No.1)