Giới thiệu

Thông tin Chi hội

Ủy ban Môi trường sống

Ông WATANABE Yuichi

Ông WATANABE Yuichi

(Công ty KANDENKO)

Chi hội Môi trường sống chính thức được thành lập từ năm 2015, mục đích hoạt động chính là hỗ trợ đời sống của người Nhật tại Việt Nam – khu vực Hà Nội, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em;...Chi tiết

 

Ủy ban Thể thao Văn hóa

Ông ABE Masatoshi

Ông ABE Masatoshi

(Công ty xây dựng Nikken)

Ban thông qua các hoạt động thể thao và văn hóa, mong muốn đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin giữa cộng đồng người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam nói chung...Chi tiết

Ủy ban thực hiện lễ hội Nhật Bản 

Ông WATANABE Kohei

Ông WATANABE Kohei

(Công ty Logitem No.1)

Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống của người Nhật thường trú cũng vì thế mà càng ngày càng được cải thiện hơn; Ban Hỗ trợ đời sống luôn cố gắng để...Chi tiết