Chi hội Đời sống& Văn hóa - Ban Thể thao Văn hóa

Thông tin Ủy ban

Ban thể thao văn hóa cung cấp các cơ hội để “thể hiện” và “kết nối” bằng việc tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa với sự tham gia của các doanh nghiệp thành viên trong JBAV, cộng đồng người Nhật sống tại Việt Nam mà tiêu biểu là người nhà của nhân viên trong các doanh nghiệp đó, hay của các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể hay các câu lạc bộ v.v... Ngoài ra, ban thể thao văn hóa còn đóng góp vào việc thúc đẩy trao đổi thông tin cũng như giao lưu thân mật, giúp duy trì và nâng cao sức khỏe, giữ mối quan hệ hữu hảo Nhật – Việt và làm giàu đẹp hơn cuộc sống ở Việt Nam.

Ông ABE Masatoshi

Trưởng ban

Ông ABE Masatoshi

(Công ty xây dựng Nikken)