Chi hội Môi trường sống - Ban Thể thao Văn hóa

Thông tin Ủy ban

Ban thông qua các hoạt động thể thao và văn hóa, mong muốn đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin giữa cộng đồng người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam nói chung và hội viên của Hiệp hội nói riêng. Cụ thể, trong năm Ban sẽ tập trung vào tổ chức Lễ hội Nhật Bản tại Hà Nội, đồng hỗ trợ tổ chức Giải bóng mềm JBAV và Giải quần vợt. Từ năm nay, thể chế hoạt động của Ban trực thuộc Chi hội Môi trường sống, chúng tôi sẽ nỗ lực để cống hiến hơn nữa nhằm cải thiện đời sống tại Hà Nội của hội viên.

Ông ABE Masatoshi

Trưởng ban

Ông ABE Masatoshi

(Công ty xây dựng Nikken)