Ban Tổ chức - Quy tắc

Thông tin Ủy ban

Ủy ban Tổ chức – Quy tắc liên tục kiểm tra, đối chiếu hệ thống quy tắc, tổ chức trong Hiệp hội, qua đó cân nhắc việc cải cách, đổi mới khi cần thiết. Dựa trên tình hình thực tế là số lượng thành viên của Hiệp hội ngày càng tăng, đồng thời các loại hình kinh doanh, nội dung kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên ngày càng đa dạng, phong phú, mặt khác với sự liên kết hợp tác của JBAH và JBAD, chúng tôi mong muốn có thể đóng góp vào việc thúc đẩy các hoạt động cũng như vận hành tổ chức một cách trơn tru hơn.

Ông Ông Hironori Funahashi

Trưởng ban

Ông Hironori Funahashi

(Công ty Sojitz Vietnam)