Ban Môi trường kinh doanh

Thông tin Ủy ban

Mục đích hoạt động chính của Ban Môi trường kinh doanh là bám sát nhằm giúp hoạt động kinh doanh của công ty thành viên có thể vận hành trơn tru.
Ban tiến hành tập trung phân tích các nghị định liên quan tới Luật lao động mới của Việt Nam có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp thành viên, nhằm đưa ra những kiến nghị cụ thể để cải thiện tình hình.
Thành viên của Ban gồm các trưởng Chi hội, trưởng Ban, trưởng Nhóm chuyên trách về vấn đề máy móc cũ, trưởng Chi hội Hải Phòng, JICA, JETRO; làm việc để soạn thảo, tổng hợp ý kiến trên diện rộng.

Ông Hirohide SAGARA

Trưởng ban

Ông Hirohide SAGARA

(Công ty Marubeni Vietnam