Ban Trường học Nhật Bản

Thông tin Ủy ban

Đối với người Nhật đang thường trú tại Việt Nam thì điều quan trọng hàng đầu là con em họ có thể an tâm học tập và hưởng một môi trường giáo dục đầy đủ. Do đó, ban tổ chức họp hội đồng vào ngày thứ 6, tuần thứ ba hàng tháng, hội đồng gồm 11 người (Đại sứ quán 2, JCCI 5, PTA 1, trường học Nhật Bản 3) và cố vấn (Chủ tịch – Phó chủ tịch JCCI), kiểm toán viên, giám sát viên; hội đồng họp bàn về các vấn đề liên quan đến quản lý trường học, duy trì, cải thiện môi trường giáo dục. Hai năm trước (2015), để đáp ứng được nhu cầu học tập không ngừng gia tang của học sinh tiểu học, dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục, văn hoá, thể thao, khoa học & công nghệ Nhật Bản, Bộ Ngoại giao và các doanh nghiệp thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, một tòa nhà lớp học mới đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Trong năm nay, hướng đến mục tiêu “Trường học số 1 thế giới”, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng một môi trường học tập tốt đẹp hơn nữa.

Ông Tadahiko ISHIKAWA

Trưởng ban

Ông Tadahiko ISHIKAWA

Công ty AEON Vietnam