Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Lao động

Thông tin Ủy ban

Tiểu ban Lao động là Tiểu ban chuyên trách trực thuộc Ban Môi trường kinh doanh, phụ trách các vấn đề liên quan tới nhân lực lao động của các doanh nghiệp thành viên. Hiện tại đang tồn đọng rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong ngắn hạn và trung hạn như: đưa ra đối ứng với các văn bản luật liên quan tới vấn đề lao động gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chia sẻ thông tin và đưa đối sách về các vấn đề tranh chấp lao động bất hợp pháp; những vướng mắc đối mặt hàng ngày tại nơi làm việc... Hoạt động của Tiểu ban là hướng tới giải quyết các thách thức mà doanh nghiệp thành viên hiện đang gặp phải.

Ông Minoru NIIMURA

Trưởng nhóm

Ông Minoru NIIMURA

(Công ty Canon Vietnam)