Ban Quan hệ công chúng

Thông tin Ủy ban

Ban Quan hệ công chúng tích cực tuyên truyền với các doanh nghiệp thành viên về các hoạt động của ban chấp hành, các ủy ban, chi hội của JCCI, đặc biệt là sự kiện APEC dự kiến được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay; hay thông tin về các hoạt động của VBF mà JCCI đảm nhận vai trò đồng tổ chức trong năm nay. Không chỉ vậy, ủy ban sẽ tuyên truyền, giới thiệu cả những thông tin mà các doanh nghiệp thành viên muốn tìm hiểu. Trong tương lai, Ban Quan hệ công chúng sẽ cố gắng xây dựng trang chủ của JCCI hoạt động mạnh mẽ hơn nữa.

Ngoài ra, trong năm đặc biệt này, dựa trên xu thế của thời đại, chúng tôi sẽ phát hành tạp chí Hoàn Kiếm lần cuối bằng bản giấy (bản đầu tiên trong năm nay, số tháng 7) và thay vào đó là phát hành số tiếp theo bằng phiên bản Web (có thể là PDF, cần xác nhận lại), dự kiến vào tháng 12. Quý vị có thể truy cập vào trang chủ của JCCI và vẫn có thể tiếp tục tải về thành phiên bản giấy được. Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý vị.

Ông Shigeru AMAKAWAYA

Trưởng ban

Ông Shigeru AMAKAWAYA

Công ty Japan Airlines