Ban Môi trường kinh doanh - Tiểu ban Thuế

Thông tin Ủy ban

Tiểu ban thuế đang tiến hành thực hiện các hoạt động cải thiện chế độ thuế có khả năng mang lại thiệt hại không ngờ đến cho các doanh nghiệp. Hoạt động chủ yếu của tiểu ban là đưa ra kiến nghị, tổ chức các buổi gặp mặt với Tổng cục thuế, Bộ Tài chính về các vấn đề mà các doanh nghiệp không thể tự mình giải quyết, sau đó đưa ra phương án cải thiện tình hình. Hơn nữa, tiểu ban còn tiến hành nghiên cứu cũng như đưa ra ý kiến về các bản dự thảo chế độ thuế, chia sẻ thông tin giữa các hội viên thông qua các buổi giao lưu định kỳ về thông tin liên quan đến thuế.

Hoạt động gần đây của tiểu ban thuế là cải thiện chế độ hoàn thuế VAT trong trường hợp doanh nghiệp phân phối nhập và phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp chế xuất (EPE). Một mặt, khi doanh nghiệp phân phối nhập hàng sẽ trả 10% thuế VAT, mặt khác trong trường hợp bán cho doanh nghiệp EPE thì thuế VAT sẽ bằng 0%. Nếu không được hoàn lại thuế VAT thì tình hình dòng tiền của doanh nghiệp phân phối sẽ xấu đi, kéo theo đó là đội chi phí giá bán lên cho doanh nghiệp EPE, dẫn theo khả năng các doanh nghiệp phân phối sẽ rút lui khỏi thị trường Việt Nam. Tiểu ban thuế đã trình văn bản ý kiến vào tháng 12/2016 và hướng đến việc tiến hành cuộc gặp gỡ với Bộ Tài chính để có những biện pháp cải thiện chế độ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng trình văn bản ý kiến về việc cải cách nghị định chế độ thuế đối với giá chuyển nhượng – vấn đề hiện nay đang được chú ý nhất trong các quy định pháp luật về thuế, và đang cân nhắc việc trình văn bản ý kiến đối với thông tư dự kiến được công bố sau này.

Tiểu ban thuế luôn cố gắng đưa ra được những hoạt động nhằm cải thiện chế độ thuế của Việt nam dựa trên những thông tin có được từ các doanh nghiệp thành viên.

Ông Yasuhisa TANINAKA

Trưởng nhóm

Ông Yasuhisa Taninaka

(Công ty KPMG Vietnam