Thông tin các Chi hội

 

Thông tin các Chi hội

Chi hội Thương mại

miura

Ông Nobufumi MIURA

(Công ty TOYOTA TSUSHO VIETNAM)

 ... Chi tiết

Chi hội Xây dựng

MR. MATSUMOTO

Ông Takayuki MATSUMOTO

(Công ty SHIMIZU CORPORATION)

... Chi tiết

Chi hội Công nghiệp

kabuto

Ông Hirohisa KABUTO

(Công ty NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIETNAM)

 ... Chi tiết

Chi hội Tài chính Bảo hiểm

sadakuni

Ông Zen SADAKUNI

Công ty SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE

... Chi tiết

Chi hội Dịch vụ

tamida

Ông Kiichi TAMIDA

Công ty NEC VIETNAM

… Chi tiết

Chi hội Vận tải

takizawa

Ông TAKIZAWA KUNIHIRO

Công ty NIPPON EXPRESS (VIETNAM)

... Chi tiết