Thông tin Chi hội Đời sống & Văn hóa

Thông tin Chi hội Đời sống & Văn hóa

Ban Môi trường sống

KATSU

Bà Megumi KATSU

(Công ty More Production Vietnam

 

Ban Thể thao Văn hóa

Ông ABE Masatoshi

Ông Masao TEZUKA

(Công ty Kobelco Eco-Solutions Vietnam

Ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản 

ABE

Ông Masatoshi ABE

(Công ty Nikken International Asia