Chi hội Đời sống & Văn hóa - Ban Thể thao Văn hóa

Thông tin Ủy ban

 

Ông Masao TEZUKA

Trưởng ban

Ông Masao TEZUKA

(Công ty Kobelco Eco-Solutions Vietnam