Thông điệp từ Chủ tịch

Thông điệp từ Chủ tịch

KOJI ITO

 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam năm 2018

KOJI ITO