Thông điệp từ Chủ tịch

Thông điệp từ Chủ tịch

MIURA NOBUFUMI

 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam năm 2019

MIURA NOBUFUMI