Sơ đồ tổ chức・Đoàn thể hỗ trợ

Sơ đồ tổ chức

(Click link bên dưới để tải về Sơ đồ tổ chức của Hiệp hội)

Đoàn thể hỗ trợ

HỘI PHỤ NỮ NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI

Thành lập tháng 4/1998

Mục đích hoạt động: trao đổi thông tin giữa các phụ nữ Nhật Bản đang sinh sống tại Hà Nội và các khu vực lân cận.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.hjwc-vn.com/