Ban Thư ký

Ban Thư ký

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 08:30-12:00  13:00-17:30
※Văn phòng sẽ đóng cửa vào các dịp họp ban lãnh đạo, họp đại hội đồng, hoặc đang tổ chức các sự kiện khác.

Liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng 605, Tòa nhà Mặt trời sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam